Jakość wody

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku w trosce o zdrowie mieszkańców Włocławka nieustannie monitoruje jakość wody. Wyniki tych pomiarów zamieszcza w ogólnodostępnych miejscach.

 

 

Skala twardości wody

  

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mg CaCO3/l]

[mval/l]

[on]

[mmol/l]

Woda bardzo miękka

<100

<2

<5,6

<1

Woda miękka

100 - 200

2 - 4

5,6 – 11,2

1 - 2

Woda o średniej twardości

200 - 350

4 - 7

11,2 – 19,6

2 – 3,5

Woda twarda

350 - 550

7 - 11

19,6 – 30,8

3,5 – 5,5

Woda bardzo twarda

>550

>11

>30,8

>5,5

 

 

 

Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody

 

 

mmol/l

mval/l

mg CaCO3/l

Stopień niemiecki
on

Stopień francuski
of

Stopień angielski
oe

mmol/l

1

2

100

5,6

10

7

mval/l

0,5

1

50

2,8

5

3,5

mg CaCO3/l

0,01

0,02

1

0,056

0,1

0,07

Stopień niemiecki

on

0,179

0,357

17,9

1

1,79

1,25

Stopień francuski

of

0,1

0,2

10

0,56

1

0,7

Stopień angielski

oe

0,143

0,29

14,3

0,8

1,43

1

 

Wykaz średnich twardości wody występujących w SUW we Włocławku

 

Stacja Uzdatniania Wody


mg CaCO3/l


Stopień niemiecki
on


mmol/l


Krzywe Błota


230 - 286


12,9 – 16,0


2,3 – 2,9


Zazamcze


282 - 370


15,8 – 20,7


2,8 – 3,7


Zawiśle


162 - 186


9,1 – 10,4


1,6 – 1,9

 

  Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60 – 500 mg CaCO3/l.

 

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta