Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146

87-800 Włocławek

 

 Pogotowie Miejskiej Sieci Wod.-Kan.:

994 lub 54 230 18 32

 

 

NIP:        888-000-14-20

Regon:    910510751

Bank:      Bank Ochrony Środowiska

Konto:    10 1540 1069 2001 8700 1339 0001

 

Kapitał zakładowy: 46.678.462,60 zł. (stan aktualny tj. 06.06.2017)

 


Numery Telefonów

 

Centrala 54 23 01 700
 Fax 54 23 01 701
Sekretariat 54 23 01 711
Dział Finansowo- Księgowy 54 23 01 780
Dział Sprzedaży i Rozliczeń

faktury      54 23 01 806

rozliczenia  54 23 01 803

umowy       54 23 01 805

Dział Eksploatacji Sieci 54 23 01 832
Dział Administracji 54 23 01 790
Dział Realizacji Projektów 54 23 01 720
Dział Inwestycji 54 23 01 750
Dział Oczyszczania Ścieków 54 23 01 850
Dział Utrzymania Ruchu 54 23 01 840
Pełnomocnik Zarządu ds ZSZ 54 23 01 715
Ujęcie Wody "Krzywe Błota" 54 234 14 98
Ujęcie Wody "Zazamcze" 54 236 21 05
Ujęcie Wody "Zawiśle" 54 237 11 84
Przepompownia Główna 54 236 00 28
Laboratorium Wody 54 236 20 30
Laboratorium Ścieków 54 23 01 860

 Adresy email

 

Ogólny sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl
Redaktor Naczelny BIP bip@mpwik.wloclawek.pl
Dział Sprzedaży i Rozliczeń rozliczenia@wodociagi.wloclawek.pl  umowy@wodociagi.wloclawek.pl
Dział Realizacji Projektów ispa@mpwik.wloclawek.pl
Dział Eksploatacji Sieci dzial.sieci@mpwik.wloclawek.pl
Pełnomocnik Zarządu ds ZSZ - iso@mpwik.wloclawek.pl
Dział Administracji przetargi@mpwik.wloclawek.pl
Dział Produkcji Wody ujecie.wody@mpwik.wloclawek.pl
Dział Księgowości ksiegowosc@mpwik.wloclawek.pl
Dział Utrzymania Ruchu dzial.utrzymania@mpwik.wloclawek.pl
Dział Planowania i Analiz planowanie@mpwik.wloclawek.pl
Laboratorium Badania Wody laboratorium.wody@mpwik.wloclawek.pl
Dział Inwestycji dzial.inwestycji@mpwik.wloclawek.pl
Inspektor Ochrony Danych - Leszek Błaszczyński iod@wodociagi.wloclawek.pl

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta