O nas

Witamy w serwisie internetowym
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

 

MPWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem naszej działalności jest gospodarka wodno-ściekowa, począwszy od ujęć wody, poprzez dostarczenie jej naszym odbiorcom a kończąc na oczyszczaniu ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

MPWiK posiada trzy ujęcia wody – „Krzywe Błota”, „Zazamcze” i „Zawiśle”, a produkcja wody wynosi średnio ok. 870 m3 na godzinę tj. ok. 20900 m3 na dobę, co całkowicie zabezpiecza w wodę pitną miasto Włocławek.

Długości sieci będących na majątku MPWiK Sp. z o.o.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 335,2 km, w tym 47,8 km magistral, 188,3 km sieci rozdzielczej i 90,6 km przyłączy wodociągowych.

Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi 272,02 km, w tym kanalizacji ogólno spławnej 99,9 km, kanalizacji deszczowej 24,5 km, kanalizacji sanitarnej 72,5 km oraz 36,46 km przyłączy kanalizacyjnych.

Oczyszczalnia Ścieków może przyjąć średnio ok. 40 000 m3 ścieków na dobę. Oczyszczanie ścieków podlega procesom mechanicznym, biologicznym i chemicznym.

MPWiK jest firmą, prowadząca racjonalną gospodarkę. Poprzez wszelkiego rodzaju inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę techniczną wzbogacając majątek firmy o najnowocześniejsze urządzenia. Jednocześnie staramy się, aby świadczone przez nas usługi utrzymać na wysokim poziomie i by ich jakość odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stron