Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

Włocławek zaopatrywany jest w wodę pitną wyłącznie z ujęć wód podziemnych. Odwiedzający nasze miasto zachwalają włocławską wodę, niewątpliwie jedną z najlepszych w Polsce.

Dla potrzeb miasta Włocławka eksploatowane są obecnie trzy ujęcia komunalne o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych.

 

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku informuje, że dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania  Ujęć Wody po uprzednim dopełnieniu pisemnych formalności wg wzorów jak poniżej i po uzgodnieniu terminu zwiedzania z Głównym Specjalistą ds. Komunikacji Społecznej pod nr tel. 54 230 17 17 lub 784 430 319. Dokumenty znajdują się w załącznikach.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta