SUW Krzywe Błota

 Ujęcie Wody i Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota" jest najstarszym, największym ujęciem komunalnym we Włocławku. Zlokalizowano je około 2 km na południe od centrum.

W latach 2011-2012 przeprowadzono kompleksową modernizację zmierzającą w kierunku poprawy jakości uzdatniania wody, płynności, zapewnienie stabilnego procesu produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej obowiązujące przepisy polskie i unijne, a przede wszystkim uzyskanie nowoczesnego procesu technologicznego i oszczędności z tytułu obniżenia energii elektrycznej.

W związku z tym w miejsce wyeksploatowanych węzłów technologicznych wprowadzono nowe instalacje i urządzenia takie jak:

  • Zbiornik wody czystej o łącznej pojemności V=3600 m3 (nowy element technologiczny).
  • Modernizacja filtrowni – montaż nowych filtrów wypełnionych złożem zeolitowym umożliwiającym selektywne usuwanie żelaza i manganu.
  • Modernizacja pompowni – montaż nowych pomp pośrednich i nowych pomp sieciowych.
  • Wymiana rurociągów na nowe ze stali nierdzewnej wewnątrz budynków oraz zewnętrzne z tworzywa sztucznego.
  • Modernizacja i przebudowa sytemu zasilania energetycznego – budowa nowej linii zasilania pracującej tylko na potrzeby ujęcia i w przerwach dopływu prądu automatyczne włączanie nowego agregatu prądotwórczego.
  • Wykonanie nowego systemu monitoringu Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody oraz monitoring studni głębinowych z zastosowaniem kamer i z przekazem obrazu do sterowni.
  • W celu zapewnienia mieszkańcom wody pitnej o odpowiedniej jakości woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania.

 

Woda ujmowana jest z studni głębinowych i przetłaczana pompami głębinowymi na stację uzdatniania wody. 

Napowietrzanie wody surowej odbywa się na kolumnach kaskadowych - napowietrzających  z wymuszonym obiegiem powietrza, w wyniku którego uzyskuje się usunięcie z wody siarkowodoru oraz wzrost zawartości tlenu w napowietrzonej wodzie do 8 mg/lO2, proces aeracji ma na celu utlenianie związków żelaza i manganu.

Po napowietrzaniu woda zostaje przetrzymana w trzech komorach kontaktowych IO, z których przepływa grawitacyjnie do dwóch komór kontaktowych IIO, gdzie następuje częściowa sedymentacja wytrąconych osadów.

Przy pomocy zestawu nowych pomp pośrednich II (6 szt.) woda ze zbiorników kontaktowych (wody surowej napowietrzonej) jest kierowana do procesu filtracji na filtry ciśnieniowe (20 szt.) ze złożem katalitycznym (w tym 6 szt. nowych filtrów pionowych), na którym następuje redukcja związków żelaza i manganu. W czasie pracy filtra, dozowany jest roztworu nadmanganianu potasu (KMnO4), w celu aktywacji złoża katalitycznego.

Woda przefiltrowana po urządzeniach uzdatniających może być poddana dezynfekcji roztworem NaClO, a następnie odprowadzana jest do nowego, dwukomorowego zbiornika wody czystej (uzdatnionej).

Ze zbiornika wody czystej woda podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej nowym zestawem pomp sieciowych III (6 szt.)

Tak oto we Włocławku powstała duża nowoczesna "fabryka wody pitnej", fabryka na miarę naszego wieku, która z powodzeniem zaspokajać będzie potrzeby miasta i jego mieszkańców.

Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” w nowym wydaniu gwarantuje mieszkańcom nieprzerwany strumień zdrowej wody w kranie.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta