Taryfy i usługi

 Taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla miasta Włocławek znajduje się w załączniku.

Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i  obowiązuje od 28 czerwca 2018 roku.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

 

Ceny w rozliczeniach za dostarczoną wodę:

 

Przedmiot opłaty

Okres obowiązywania taryfy

Cena netto

Cena z VAT1)

Dostarczanie wody

od 1 miesiąca do 12 miesiąca

 

od 13 miesiąca do 24 miesiąca

 

od 25 miesiąca do 36 miesiąca

 2,79 zł/m3

 

2,91 zł/m3

 

3,04 zł/m3

 3,01 zł/m3

 

 3,14 zł/m3

 

 3,28 zł/m3

 

  1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe ceny wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

 

Ceny w rozliczeniach za odprowadzone ścieki:

 

Przedmiot opłaty

Okres obowiązywania taryfy

Cena netto

Cena z VAT1)

Odprowadzanie ścieków

 od 1 miesiąca do 12 miesiąca

 

 od 13 miesiąca do 24 miesiąca

 

  od 25 miesiąca do 36 miesiąca

6,14 zł/m3

 

6,32 zł/m3

 

6,48zł/m3

6,63 zł/m3

 

6,83 zł/m3

 

7,00 zł/m3

 

.

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 3 lat

 

Przedmiot opłaty

od 1 do 12 miesiąca

od 13 do 24 miesiąca

od 25 do 36 miesiąca

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

 

Przekroczenie wartości odczynu pH dla

3,07 zł/m3

3,32 zł/m3

3,16 zł/m3

3,41 zł/m3

3,24 zł/m3

3,50 zł/m3

 

5,5 ≤ pH < 6,5 lub 9,5
< pH ≤ 10,5 4)

 

Przekroczenie wartości odczynu pH dla

6,14 zł/m3

6,63 zł/m3

6,32 zł/m3

6,83 zł/m3

6,48 zł/m3

7,00 zł/m3

 

4,5 ≤ pH < 5,5 lub 10,5
< pH ≤ 11,5 4)

 

Przekroczenie wartości odczynu pH dla

12,28 zł/m3

13,26 zł/m3

12,64 zł/m3

13,65 zł/m3

12,96 zł/m3

14,00 zł/m3

 

pH < 4,5 lub pH > 11,5 4)

 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach2), 3), 4)
od 0 ÷ 25%

1,54 zł/m3

1,66 zł/m3

1,58 zł/m3

1,71 zł/m3

1,62 zł/m3

1,75 zł/m3

 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 26 ÷ 50%

3,07 zł/m3

3,32 zł/m3

3,16 zł/m3

3,41 zł/m3

3,24 zł/m3

3,50 zł/m3

 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 51 ÷ 75%

4,61 zł/m3

4,97 zł/m3

4,74 zł/m3

5,12 zł/m3

4,86 zł/m3

5,25 zł/m3

 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 76 ÷ 100%

6,14 zł/m3

6,63 zł/m3

6,32 zł/m3

6,83 zł/m3

6,48 zł/m3

7,00 zł/m3

 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 101 ÷ 200%

12,28 zł/m3

13,26 zł/m3

12,64 zł/m3

13,65 zł/m3

12,96 zł/m3

14,00 zł/m3

 

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 201% wzwyż

(przekr. w % x 6,14 zł/m3) podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 6,63 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 6,32 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 6,83 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 6,48 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 7,00 zł/m3)

podzielone przez

100 %

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe opłaty wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

 

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalono na podstawie dopuszczalnego obciążenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków ładunkiem tych zanieczyszczeń.

 

3. W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga
za sobą najwyższą opłatę.

 

4. Opłaty za przekroczenie stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń oraz opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości pH sumują się, są naliczane dodatkowo i stanowią odrębną pozycję na rachunku.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta