Nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

kalkulator, liczyć, dłonie
Na zdjęciu: kalkulator, liczyć, dłonie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku przypomina, że od 1 lipca br. zgodnie z decyzją Organu Regulacyjnego z dn. 31.05.2021 r. obowiązuje drugi okres taryfowy liczony od 13 do 24 miesiąca.


Ceny od 1 lipca 2022 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Gospodarstwa domowe

PRZEDMIOT OPŁATY

           Cena netto za 1 m3

       Cena brutto za 1 m3

dostarczanie wody

                 3,88 zł

                   4,19 zł

odprowadzanie ścieków

                 6,99 zł

                  7,55 zł

 

        Pozostali odbiorcy usług niebędący gospodarstwami domowymi

PRZEDMIOT OPŁATY

           Cena netto za 1 m3

       Cena brutto za 1 m3

dostarczanie wody

                 3,91 zł

                  4,22 zł

odprowadzanie ścieków

                 6,99 zł

                  7,55 zł

 Taryfa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązująca od 1 lipca 2021 r.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta