W ramach Projektu POIiŚ Spółka MPWiK modernizuje wodociągi

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje III etap projektu unijnego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek”.


Na realizację przedsięwzięcia Spółka MPWiK we Włocławku otrzymała dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie ok. 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto w wysokości 83,3 mln zł. 

Dotychczas w ramach projektu Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku przeprowadziło  modernizację magistral oraz sieci z przyłączami o długości ok. 14 km wraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Przedsiębiorstwo  zrealizowało cały zakres rzeczowy robót w ul. Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Papieżki, Weselnej, Kilińskiego, Plac Wolności i Dziewińskiej, a także pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Ponadto zmodernizowano, także część infrastruktury wodociągowej w ul. Św. Antoniego, Jesionowej oraz Reymonta

Dzięki modernizacji i przebudowie sieci oraz magistral poprawił się stan techniczny przewodów wodociągowych i warunki hydrauliczne pracy rurociągów. Restrukturyzacja infrastruktury wodociągowej przyczyniła się do obniżenia poziomu bezawaryjności, a tym samym  do zmniejszenia kosztów eksploatacji i strat wody na sieci. W wyniku wymiany magistrali pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza przywrócono połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach Wisły oraz wznowiono współpracę ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.

W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w rozbudowę  monitoringu sieci wodociągowej. Wdrożony model hydrauliczny stał się elementem systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową, który opisuje parametry i warunki pracy sieci. Model ten służy do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego oraz przeprowadzenia analiz hydraulicznych. Narzędzie to usprawnia proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych, a także pomaga w planowaniu przyszłych inwestycji.

Obecnie realizowane zadania obejmują:

  • modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach: Świętego Antoniego, Jesionowej, Reymonta i Orlej. Realizowane będą również prace w ulicach Bojańczyka oraz Chopina i Warszawska. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w listopadzie 2021 roku,
  • modernizację magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych. Zakończenie prac projektowych planowane jest w czerwcu br., natomiast w okresie od lipca do września 2021 r. realizowane będą roboty w ul.  Wyszyńskiego. 

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą „crackingu”, która stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy. Realizacja Projektu POIiŚ 2014-2020 poprawi jakość systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku i przyczyni się do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany system wodociągowy zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej. 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta