Akcja Zima

kran
Na zdjęciu: kran

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

 


Komunikat dla właścicieli, administratorów nieruchomości, przedsiębiorstw i instytucji na terenie Włocławka

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przed nastaniem mrozów należy:

1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed  działaniem mrozu;

2. Zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia;

3. Gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy;

4. Zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć dla odczytania jego stanu.
 

W czasie zimy należy:

1. Nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją;

2. Nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia;

3. Nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru;

4. Regularnie oczyszczać rynsztoki w celu umożliwienia spływu do kanalizacji wód opadowych i topniejącego śniegu.

 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może narazić właściciela posesji lub osoby działające w ich imieniu na poważne straty materialne, a mieszkańców na brak dopływu wody. Osoby winne zaniedbań mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Do informacji załączone jest zdjęcie ilustracyjne przedstawiające kran z wodą.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta