Bądźmy czujni i ostrożni

Logo MPWiK Sp. z o.o.
Na zdjęciu: Logo MPWiK Sp. z o.o.

 W związku z przypadkiem kradzieży w jednym z mieszkań w bloku na terenie Włocławka metodą na „pracowników Wodociągów” informujemy, że  pracownicy naszej spółki nie przeprowadzają żadnych napraw bez uprzedzenia lokatorów, nie wykonują napraw instalacji wewnętrznych  w budynkach ( za ich stan odpowiadają właściciele i administratorzy obiektów).

 


Pracownicy MPWiK Sp. z o.o. posiadają legitymacje służbowe i upoważnienia podpisane przez zarząd spółki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można dokonać weryfikacji pod numerem pogotowia wod- kan 994. Ponadto nasi pracownicy dokonujący napraw na sieci wodociągowo- kanalizacyjnej  poruszają się oznakowanymi, służbowymi samochodami. Apelujemy zatem do odbiorców naszych usług o czujność i ostrożność.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta