Będzie kolejny samochód specjalistyczny

Będzie kolejny samochód specjalistyczny
Na zdjęciu: Będzie kolejny samochód specjalistyczny

Nasza spółka podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.


W dniu 26.02.2019 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą zadania została firma KANRO Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w  Fastach koło Białegostoku. Wartość zadania wynosi około 1,6 mln zł netto, a jego realizacja planowana jest do stycznia 2020 r. Załącznikiem do informacji jest grafika przedstawiająca od lewej: logo Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", po środku logo MPWiK, z lewej strony logo Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu.

 

Eksploatowana sieć kanalizacyjna z infrastrukturą sieciową, bez względu na jej wiek, wymaga właściwej obsługi i konserwacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Sieć kanalizacji sanitarnej wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji, a także usuwania, metodą hydrodynamiczną, zatorów, tłuszczy, osadów, korzeni, itp. Zdarza się, że w toaletach lądują bez ich uprzedniego rozdrobnienia niepotrzebne resztki jedzenia, tłuszcze, czy nawet popiół, bandaże i tkaniny oraz różnego rodzaju przedmioty stałe. Zalegając w rurach blokują właściwy przepływ ścieków. Na nieprawidłową drożność kanałów wpływa też naniesienie nadmiernej ilości piasku, żwiru, a nawet masy bitumicznej i betonu. Osady gromadzące się w przewodach kanalizacyjnych utrudniają przepływ zawężając średnicę, a w skrajnych przypadkach powodują niedrożności i podtapianie piwnic budynków. Jednak oprócz tych niedogodności może dochodzić do zagrożeń zdrowotnych i skażenia obiektów mikroorganizmami oraz pasożytami bytującymi w ściekach. Jedynym sposobem uniknięcia takich sytuacji jest okresowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych za pomocą samochodów specjalistycznych do usuwania osadów metodą hydrodynamiczną.

 

Pojazdy specjalne do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, które generują bardzo wysokie parametry pracy (ciśnienie, wydajność wody) umożliwiają usunięcie z kanałów, studni, przepompowni, itp. różnego rodzaju zanieczyszczeń lub rozbicie zatoru i usunięcie go w częściach. Taki rodzaj czyszczenia pozwala na usuwanie żwiru, czy piasku nawet w większych średnicach kanałów, co stanowi poważny problem w kanalizacji. W procesie czyszczenia rurociągów zastosowanym w zakupywanym pojeździe, posiadających system odzysku recyrkulacji wody, znacznie mniejsza ilość wody niż w pojazdach starego typu, będzie pobierana z sieci wodociągowej i wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanalizacji. Następnie wtłoczona woda wraz z zanieczyszczeniami z kolektora będzie wysysana przez podciśnienie do zbiornika urządzenia. Z kolei w zbiorniku, poprzez zastosowanie systemu oczyszczania (tj. specjalnych filtrów) zanieczyszczenia będą odseparowywane, a odzyskana woda z kolektora będzie ponownie zawracana i wykorzystywana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej.

 

Zastosowanie tego nowoczesnego rozwiązania minimalizuje koszty przemieszczania się pojazdu, gdyż w samym procesie czyszczenia, zbiornik napełniany będzie osadem częściowo odwodnionym, a zawracana woda nie spowoduje konieczności zjazdu do punktu zlewnego w celu opróżnienia zbiornika. Takie rozwiązanie poprawia efektywność oraz skuteczność czyszczenia poprzez usuwanie z kolektora tylko części stałych. Poza tym mniejsza ilość przejazdów przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, ogranicza emisję spalin i hałasu oraz zmniejsza koszty wynikające ze zużycia wody. Ponadto zastosowany w samochodach system odzysku wody prowadzi do skrócenia czasu czyszczenia kolektorów zwiększając efektywność pracy pojazdów.

 

Zakup nowego samochodu wiąże się z wieloma zaletami. Pierwsza z nich to pewność stanu technicznego. Spółka jako pierwszy użytkownik nie będzie ponosić kosztów związanych z ukrytymi usterkami technicznymi czy nadmiernie zużytymi elementami wyposażenia. Ważnym atutem jest jego kilkuletnia gwarancja. Kupując nowy pojazd nie istnieje obawa o kosztowne naprawy, przynajmniej na początku użytkowania. Nowoczesne pojazdy posiadają również systemy odzysku wody, co powoduje niższe zużycie wody i zmniejsza koszty eksploatacyjne. Ich zaletą jest również większa oszczędność w zużyciu paliwa, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, co przekłada się na mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Pojazd będzie również zapewniał większą funkcjonalność (w tym szersze możliwości zastosowania, opcja pracy w niskich temperaturach itp.) oraz większe bezpieczeństwo jego użytkowników.

 

W związku z powyższym, w celu utrzymania poprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek oraz efektywności zarządzania tą infrastrukturą, jednym z elementem utrzymania jej w odpowiednim stanie technicznym będzie wykorzystanie przez służby MPWiK Sp. z o.o. przedmiotowego pojazdu specjalistycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta