iBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Na zdjęciu:

 Informujemy, że uruchomiliśmy iBOK, czyli bezpłatną usługę internetową, dzięki której Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku po zalogowaniu, uzyskają dostęp do:


 • aktualnych informacji dotyczących swojego konta,
 • stanu rozliczeń,
 • podglądu wystawionych faktur,
 • przesyłania wiadomości/opinii/komentarzy/reklamacji,
 • kontroli ważności cech legalizacyjnych wodomierzy
 • podglądu odczytów wodomierzy
 • Płatności eletroniczne za wskazane faktury / ( koszt 1zł)

Z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, którzy spełniają następujące warunki:

 

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • zaakceptowali regulamin iBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne umożliwiające połączenie z internetem.

IBOK to pomysł na to jak nasza firma chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i sprostać ich rosnącym wymaganiom. Mamy nadzieję, że nowy bezpłatny serwis zapewni Państwu poczucie komfortu w korzystaniu z usług, poprawi standardy obsługi i stanie się nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z nami.

 

Przejdź do iBOK

Internetowe Bioru Obsługi Klienta