Badanie satysfakcji Klienta


Zachęcamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej satysfakcji naszych klientów znajdującej się w zakładce:
wypełnij ankietę

iBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 Informujemy, że uruchomiliśmy iBOK, czyli bezpłatną usługę internetową, dzięki której Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku po zalogowaniu, uzyskają dostęp do:


  • aktualnych informacji dotyczących swojego konta,
  • stanu rozliczeń,
  • podglądu wystawionych faktur,
  • przesyłania wiadomości/opinii/komentarzy/reklamacji,
  • kontroli ważności cech legalizacyjnych wodomierzy
  • podglądu odczytów wodomierzy

Z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, którzy spełniają następujące warunki:

 

  • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  • zaakceptowali regulamin iBOK,
  • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
  • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne umożliwiające połączenie z internetem.

IBOK to pomysł na to jak nasza firma chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i sprostać ich rosnącym wymaganiom. Mamy nadzieję, że nowy bezpłatny serwis zapewni Państwu poczucie komfortu w korzystaniu z usług, poprawi standardy obsługi i stanie się nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z nami.

 

Przejdź do iBOK

Internetowe Bioru Obsługi Klienta