Infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza. MPWiK rozbudowuje sieć

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap. 


Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 83,3  mln zł.

Zakres rzeczowy Projektu w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej obejmuje w szczególności rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, modernizację przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. Znaczna część zadań Projektu została już zrealizowana. W latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,55 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia, Słodowaka, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa  wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 32  km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. MPWiK Sp. z o.o. ulepszyła, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację siedmiu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa. W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Obecnie realizowany zakres rzeczowy Projektu:

  • zadanie pn. „Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4”, które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej ze studniami na 24 odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 9,6 km. 
  • zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dwóch przepompowni ścieków poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych. Obecnie prowadzone są czynności związane z odbiorem końcowym zadania, których zakończenie planowane jest do końca czerwca br., 
  • zadanie pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca 2021 r.

 Inwestycje planowane do realizacji od drugiej połowy 2021 r.:

  • zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”, które obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych wraz z renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km, które zlokalizowane są w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. 

Realizacja projektu POIiŚ przyczyni się poprawy jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta