Inwestycje MPWiK w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł (w tym wartość netto około 68,1 mln zł), z udziałem współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł.

 


Zakres rzeczowy Projektu, z którego większość stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmuje również zadania dotyczące modernizacji, wymiany i przebudowy magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi.

Dotychczas zrealizowane inwestycje:

- modernizacja, wymiana oraz przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dziewińska oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza.

- modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami,  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w następujących ulicach: Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa, Warszawska, Orla oraz Reymonta, 

- rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Korzyści dla mieszkańców Włocławka: 

- poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów, co przyczyni się do zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego, 

- zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, 

- poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej. 

Obecnie realizowane inwestycje obejmują:

- modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą armatury i węzłów wodociągowych – obecnie roboty prowadzone są w ulicach Chopina i Bojańczyka. Zakończenie prac planowane jest w październiku br., 

- modernizację magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z połączeniami oraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Aktualnie roboty budowalno-montażowe prowadzone są w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej 26 do ul. Szpitalnej. Zakończenie realizacji całego zakresu rzeczowego zadania planowane jest w grudniu br.

Zrealizowanie inwestycji w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta