Aktualności

Toaleta to nie śmietnik!

grafika, czego nie wolno wrzucać do kanalizacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku przypomina, że wrzucane do toalet chusteczki nawilżane, patyczki higieniczne czy resztki jedzenia, mogą doprowadzić do zatkania sedesu, jak również wewnętrznej kanalizacji budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

czytaj więcej

Zabezpiecz instalację przed niskimi temperaturami

kran, szron, zima, fotografia ilustracyjna

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

MPWiK Sp. z o.o. prowadzi abolicję

kran, woda, fot. ilustracyjna

Osoby, które bez umowy, nielegalnie korzystają z wody lub sieci kanalizacyjnej do 31 października bieżącego roku, mogą liczyć na abolicję we włocławskich wodociągach.

czytaj więcej

MPWiK zrealizowało kolejny projekt w ramach środków unijnych POIiŚ

Obiekt przy ul. Skrajnej, budynek krat, biofiltr, przepompownia PMZ

W trosce o środowisko naturalne, MPWiK Sp. z o.o. wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę techniczną. Włocławskie wodociągi zakończyły realizację kolejnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

czytaj więcej

Włocławek wyposażony w zmodernizowany system kanalizacyjny

Roboty, auto, modernizacja, ul. Wyszyńskiego

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac przeprowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

czytaj więcej

MPWiK modernizuje sieci i magistrale wodociągowe

roboty, modernizacja, ul. Dziewińska, magistrala wodociągowa

Włocławskie wodociągi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizują projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

czytaj więcej

Nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

kalkulator, liczyć, dłonie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku przypomina, że od 1 lipca br. zgodnie z decyzją Organu Regulacyjnego z dn. 31.05.2021 r. obowiązuje drugi okres taryfowy liczony od 13 do 24 miesiąca.

czytaj więcej

Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe

prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje obecnie projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

czytaj więcej

W ramach POIiŚ MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 82,3 mln zł.

czytaj więcej

MPWiK buduje i modernizuje sieci kanalizacji sanitarnej

aauto, roboty, kanalizacja

Osiągnięcie europejskich standardów systemu kanalizacyjnego to główny cel projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

czytaj więcej

Z szacunku do wody! Światowy Dzień Wody z MPWiK

kran, woda, dłoń

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To święto ustanowione 30 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą obchodów jest podniesienie świadomości jak ogromną rolę odgrywa woda oraz jak poważne zagrożenia niesie za sobą jej brak. W tym wyjątkowym dniu MPWiK Sp. z o.o. przypomina o zaletach włocławskiej kranówki!

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala

Włocławskie wodociągi w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, modernizowały system wodociągowy, w tym magistrale z przyłączami oraz monitoring sieci.

czytaj więcej

MPWiK modernizuje system w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć kanalizacyjna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.

czytaj więcej

MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020

ogo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa

Zwiększenie poziomu bezawaryjności, ograniczenie strat wody na sieci oraz poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej, to korzyści wynikające z realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

 

czytaj więcej

Włocławska infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza

Renowacja, auto, system sanitarny, Kapitulna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” modernizuje i rozbudowuje sieci kanalizacji sanitarnej. Realizowany Projekt obejmuje, również modernizację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji kanałów sanitarnych. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi około 82,3 mln zł.

 

czytaj więcej

MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

czytaj więcej

MPWiK modernizuje system kanalizacyjny w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020

Prace, renowacja sieci, kanalizacja, logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

czytaj więcej

Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł (w tym wartość netto w kwocie około 67,3 mln zł). 

 

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł.

 

czytaj więcej
Internetowe Bioru Obsługi Klienta