Korzystaj z naszych e-usług

Korzystaj z naszych e-usług
Na zdjęciu: Korzystaj z naszych e-usług

Zachęcamy naszych klientów do korzystania z internetowego Biura Obsługi Klienta i z e- faktury. Szczegóły tutaj https://ibok.mpwik.wloclawek.pl/


Krok 1: przeczytaj regulamin dostępny na naszej stronie mpwik.wloclawek.pl

Krok 2: wypełnij czytelnie załączone oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych

Krok 3: zrób zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia

Krok 4: wyślij na maila : zbyt@mpwik.wloclawek.pl lub pocztą tradycyjną do siedziby MPWiK Sp. z o.o.

 To wszystko, czekaj na e-Fakturę !

Zachęcamy Państwa także do korzystania z iBOK, czyli bezpłatnej usługi internetowej, dzięki której po zalogowaniu, uzyskać można dostęp między innymi do:

Aktualnych informacji dotyczących stanu rozliczeń                            

Podglądu wystawionych faktur

Podglądu odczytów wodomierzy                                                                  

Kontroli ważności legalizacji wodomierzy

Z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

- zaakceptowali regulamin iBOK,

- prawidłowo przeprowadzili rejestrację, https://ibok.mpwik.wloclawek.pl/

- posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne umożliwiające połączenie z internetem.

 

Rejestracja do iBOK odbywa się poprzez wizytę na naszej stronie www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce Strefa Klienta

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta