Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 82,3 mln zł.

 


Zakres rzeczowy Projektu, z którego większość stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmuje również zadania dotyczące modernizacji, wymiany i przebudowy magistral oraz sieci wodociągowych z przyłączami. W ramach POIiŚ 2014-2020 MPWiK we Włocławku rozbudowuje monitoring sieci wodociągowej i wdraża system do modelowania hydraulicznego.

Zrealizowane inwestycje:

  • modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Przy czym w przypadku zakończonych robót w ul. Wyszyńskiego. Aktualnie wykonawca kompletuje dokumentację powykonawczą, natomiast przeprowadzenie czynności odbioru robót planowane jest w grudniu br.
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, zrealizowane zostały roboty w ul. Warszawskiej, Orlej, Chopina i Bojańczyka oraz część robót w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Inwestycje przeprowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku poprawią stan techniczny przewodów wodociągowych oraz warunki hydrauliczne pracy rurociągów. Realizacja zadań w ramach POIiŚ 2014-2020, to także zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz unowocześnienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową, poprzez wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej.

Głównym celem prowadzonego przez MPWiK Sp. z o.o. przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020 jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta