MPWiK kupuje kolejny samochód specjalistyczny

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

21 stycznia 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podpisało umowę na wykonanie zadania pn. Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawcą została firma KANRO LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wartość zadania wynosi około 2,2 mln zł netto, a zakończenie realizacji umowy  zaplanowano do stycznia 2022 r. Przedmiotem zawartej umowy jest zakup i dostawa wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego na podwoziu trzyosiowym z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej (w tym kolektorów grawitacyjnych, studni i studzienek kanalizacyjnych, komór na kolektorach, itp.), wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników MPWiK Sp. z o.o. w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji pojazdu.

W 2019 roku w ramach realizowanego projektu unijnego MPWiK Sp. z o.o. zakupiło samochód specjalistyczny marki KAISER CityCycler na podwoziu samochodu ciężarowego MAN TGM 18.320 4x2, który również wykorzystywany jest do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Włocławka. Eksploatowana sieć kanalizacyjna z infrastrukturą sieciową wymaga właściwej obsługi i konserwacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, w tym m.in. okresowego czyszczenia, a także usuwania metodą hydrodynamiczną zatorów, osadów, korzeni, itp. Osady gromadzące się w przewodach kanalizacyjnych utrudniają przepływ zawężając średnicę, a w skrajnych przypadkach powodują niedrożności i podtapianie piwnic budynków. Pojazdy specjalistyczne do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, które generują bardzo wysokie parametry pracy (ciśnienie, wydajność wody) umożliwiają usunięcie z kanałów, studni różnego rodzaju zanieczyszczeń lub rozbicie zatoru i usunięcie go w częściach. Dostawa nowego samochodu specjalistycznego znacząco wpłynie na niezawodność systemu kanalizacji sanitarnej i jakość świadczonych przez Spółkę usług.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta