MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną i rozbudowuje sieć

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.


Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 83,3  mln zł. 

Około 75 % wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmują  rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

W latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,55 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia, Słodowaka, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa  wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 31 km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. MPWiK Sp. z o.o. ulepszyła, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację siedmiu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa. W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Obecnie realizowane są następujące inwestycje:

• zadanie pn. „Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4”, które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej ze studniami na 24 odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 9,6 km. Zgodnie z aktualnym stanem zawansowania realizacji zadania, przeprowadzony został montaż rękawów termoutwardzalnych na wszystkich odcinkach realizacyjnych w ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Ponadto obecnie kontynuowane są prace związane z renowacją studni kanalizacyjnych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do lipca 2021 r.,

• zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dwóch przepompowni ścieków poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych. Dotychczas w ramach zadania przeprowadzona została modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej zarówno przy ul. Płockiej jak i ul. Bobrownickiej (w tym wykonano komory nowych pompowni, zamontowano tłocznie ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 0,6 km). Do wykonania pozostały prace w zakresie odtworzenia nawierzchni przy ul. Bobrownickiej/ Wrzosowej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do czerwca 2021 r.,

• zadanie pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i dostawę wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej (w tym kolektorów grawitacyjnych, studni i studzienek kanalizacyjnych, komór kolektorach, itp.), wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do stycznia 2022 r. 

Zadania planowane do realizacji: 

W drugiej połowie 2021 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”, które obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych wraz z renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km, które zlokalizowane są w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. 

 

Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta