MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny
Na zdjęciu: prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.


Na realizację przedsięwzięcia przedsiębiorstwo uzyskało dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Około 75% planowanych kosztów realizacji projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji kanałów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km nowej sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało ok. 31 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka. Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

W ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5” włocławskie wodociągi modernizują kanały sanitarne na długości 6.8 km w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie powyższych  ulic większość prac modernizacyjnych podlega wykonaniu metodą bezwykopową.  Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zapewni poprawę:

  • stanu technicznego sieci kanalizacyjnych,
  •  funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,
  • stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek,
  • poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Realizacja Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.Internetowe Bioru Obsługi Klienta