MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku
Na zdjęciu: MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł.

 


Około 25% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową. Zadania obejmują, między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych oraz rozbudowę monitoringu sieci wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego.

Aktualnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku modernizuje i wymienia sieci wodociągowe wraz z przyłączami w ulicy Chopina. Zakończenie robót planowane jest październiku 2021r. W ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 MPWiK  Sp. z o.o. przeprowadza restrukturyzację magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego wraz z jej przebudową, wymianą armatury i węzłów wodociągowych.  Obecnie prowadzone są roboty budowlano- montażowe w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej do  ul. Piwnej. Zakończenie zadania planowane jest w grudniu 2021r. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi. 

Realizacja powyższych zadań poprawi stan techniczny przewodów wodociągowych, usprawni warunki hydrauliczne pracy rurociągów, zwiększy poziom bezawaryjności oraz ograniczy straty wody na sieci, co zmniejszy koszty eksploatacji. Finalizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miejskiej infrastruktury w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

Zrealizowane zadania w ramach POIiŚ 2014-20220:

  • modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dziewińska oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza.
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w następujących ulicach: Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa, Warszawska, Orla, Reymonta oraz Bojańczyka,
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta