MPWiK modernizuje system kanalizacyjny w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020

Prace, renowacja sieci, kanalizacja, logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Prace, renowacja sieci, kanalizacja, logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 


Na realizację przedsięwzięcia przedsiębiorstwo uzyskało dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Ponad 70% zakresu rzeczowy projektu, stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji kanałów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km nowej sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało ok. 31 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka. Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów. 

Aktualnie włocławskie wodociągi prowadzą modernizację sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km. W efekcie przeprowadzonych prac przedłużona zostanie żywotność kanałów, poprzez wzmocnienie ich konstrukcji i ochronę przed degradacją. Zakończenie zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Głównym celem realizowanego Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek oraz osiągnięcie europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany system kanalizacyjny.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta