MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt  pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

 


Na realizację przedsięwzięcia Spółka MPWiK we Włocławku otrzymała dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie ok. 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto w wysokości 83,3 mln zł.

Około 25% wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową, które obejmują zadania dotyczące modernizacji, wymiany i przebudowy magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą crackingu, która stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy. 

Dotychczas zrealizowaliśmy:

  • modernizacja, wymiana oraz przebudowa magistral wodociągowych w ulicy Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dziewińskiej oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza.
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w następujących ulicach: Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa, Warszawska, Orla oraz Reymonta,
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Korzyści dla miasta: 

  • poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów, co przyczyni się do zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego,
  • zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji,
  • poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej. 

Obecnie realizujemy inwestycje obejmujące:

  • modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą armatury i węzłów wodociągowych, – obecnie roboty prowadzone są w ulicach Chopina i Bojańczyka. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w listopadzie br.,
  • modernizację magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Obecnie finalizowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień. Realizacja robot budowalno-montażowych planowana jest od sierpnia br.

Realizacja Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta