MPWiK Sp. z o.o. prowadzi abolicję

kran, woda, fot. ilustracyjna
Na zdjęciu: kran, woda, fot. ilustracyjna

Osoby, które bez umowy, nielegalnie korzystają z wody lub sieci kanalizacyjnej do 31 października bieżącego roku, mogą liczyć na abolicję we włocławskich wodociągach.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że osoby, które nielegalnie pobierają wodę oraz odprowadzają ścieki, tj. bez wnoszenia do MPWiK opłat z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków mogą zgłaszać się do 31 października 2022 r. celem legalizacji istniejącego stanu bez sankcji karnych.

Po 31 października 2022 r, stwierdzenie nielegalnego poboru spowoduje zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17 ).

Zgłoszenia należy dokonać w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146, osobiście lub telefonicznie pod numerami: 54 230 18 02, 54 230 18 06.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta