MPWiK w ramach POIiŚ inwestuje w infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. modernizuje infrastrukturę wodociągową na terenie Włocławka. Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowany jest projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 


Na realizację przedsięwzięcia Spółka MPWiK we Włocławku otrzymała dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie ok. 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto w wysokości 83,3 mln zł. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zadania dotyczące modernizacji, wymiany, przebudowy magistral i sieci wodociągowych wraz z przyłączami, a także rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej. 

Dotychczas w ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku przeprowadziło modernizację magistral oraz sieci z przyłączami o długości ok. 14,5 km wraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Spółka MPWiK zrealizowała cały zakres rzeczowy robót w dwunastu ulicach Włocławka oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Ponadto zmodernizowała infrastrukturę wodociągową w ul. Św. Antoniego i Orlej. 

W ramach Projektu POIiŚ MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku zainwestował w rozbudowę  monitoringu sieci wodociągowej. Wdrożony model hydrauliczny stał się elementem systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową, który opisuje parametry i warunki pracy sieci. Model ten służy do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego oraz przeprowadzenia analiz hydraulicznych. Narzędzie to usprawnia proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych, a także pomaga w planowaniu przyszłych inwestycji.

Obecnie realizowane inwestycje obejmują:

• modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicy Warszawskiej. Realizowane będą również prace w ulicach Bojańczyka oraz Chopina. Zakończenie zadania planowane jest w listopadzie 2021 roku. 

• modernizację magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Obecnie finalizowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej. Realizacja robot budowalno-montażowych w ul.  Wyszyńskiego. Planowana jest w okresie od lipca do września br.

Realizacja Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym między innymi  do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta