MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020

ogo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa
Na zdjęciu: ogo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa

Zwiększenie poziomu bezawaryjności, ograniczenie strat wody na sieci oraz poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej, to korzyści wynikające z realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku na realizację przedsięwzięcia  uzyskało dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Włocławskie wodociągi w grudniu 2021 roku zakończyły wszystkie prace w zakresie infrastruktury wodociągowej, realizowane w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020. Inwestycje obejmowały modernizację, wymianę i przebudowę magistral oraz sieci wodociągowych, a także rozbudowę monitoringu wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego.

Zrealizowane inwestycje w ramach POIiŚ: 

  • modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Korzyści z powyższych inwestycji:

  • poprawa stanu technicznego oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów,
  • zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, 
  • zmniejszenie strat wody na sieci wodociągowej, 
  • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej spełniającej wszystkie polskie oraz europejskie normy jakościowe, 
  • oszczędności zasobów wody pitnej oraz optymalizacji pracy systemu wodociągowego. 

Zrealizowane inwestycje pozwolą na osiągnięcie głównego celu Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku oraz wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta