MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto

MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto
Na zdjęciu: MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Włocławskie wodociągi cały czas inwestują w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakoś wykonywanej pracy. Tym razem przedsiębiorstwo zakupiło fabrycznie nowy, wielofunkcyjny samochód specjalistyczny marki KAISER ECO 3.0 na podwoziu trzyosiowym MERCEDES-BENZ ACTROS 2548 L 6X2 z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej. Dostawcą samochodu była firma KanRo Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku. Wartość dostarczonego pojazdu wyniosła około 2,2 mln zł netto. 

Eksploatowana sieć kanalizacyjna wymaga właściwej obsługi i konserwacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, w tym okresowego czyszczenia, a także usuwania metodą hydrodynamiczną zatorów, tłuszczy i osadów. Zakupiony pojazd wyposażony jest w system jednostopniowego odzysku wody o pracy ciągłej z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania metodą hydrodynamiczną zanieczyszczeń i osadów z kanałów, studni oraz przepompowni. Dzięki funkcji „odzyskiwania wody” auto filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną w ten sposób wodę wykorzystuje do płukania kanałów. Zastosowanie systemu ciągłego odzysku wody z układem filtrowania umożliwia pracę samochodu przez długi okres bez konieczności uzupełniania wody czystej, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, w tym m.in. niższego zużycia wody oraz większych oszczędności w spalaniu paliwa, co przekłada się również na mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zastosowanie systemu odzysku wody minimalizuje koszty przemieszczania się pojazdu, gdyż w samym procesie czyszczenia, zbiornik napełniany jest osadem częściowo odwodnionym, a zawracana woda nie spowoduje konieczności zjazdu do punktu zlewnego w celu opróżnienia zbiornika. Woda do płukania kanalizacji jest uzyskiwana poprzez przefiltrowanie odessanych mediów, gdzie zanieczyszczenia zostają odseparowywane i pozostają w zbiorniku nieczystości, natomiast odzyskana woda jest ponownie zawracana i wykorzystywana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej. Pojazd charakteryzuje się również niską emisją hałasu do środowiska. Zakupione auto do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej zapewni  funkcjonalność i możliwość pracy w niskich temperaturach oraz bezpieczeństwo pracowników obsługujących pojazd.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta