Nasze sieci będą jak nowe

Na zdjęciu:

Modernizacja przepompowni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej czy renowacja kanałów sanitarnych, to tylko niektóre inwestycje realizowane obecnie przez włocławskie Wodociągi.

 

Inwestycje MPWiK Sp. z o.o. prowadzone są w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.” Projekt uzyskał ponad 39 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu z podatkiem VAT wynosi około 75,7 mln zł


Od marca br. realizowane jest zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych o łącznej długości ok. 2,5 km wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ulicy Mazowieckiej, Kujawskiej, Kaszubskiej, Kaliskiej, Grodzkiej oraz Chemików. Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł netto. Dotychczas przeprowadzono renowację kolektorów w 5 ulicach, a do wykonania pozostała modernizacja sieci w ul. Kaliskiej. Zakończenie zadania planowane jest na początku 2018 r.

W czerwcu zawarta została umowa na modernizację czterech przepompowni ścieków wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości ok. 0,8 km oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej. Wartość zadania wynosi około 1,1 mln zł netto. Modernizacja polega na wymianie istniejących pompowni ścieków tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” i przebudowie rurociągów. - Obecnie realizowane są prace w ul. Brzezinowej i Bluszczowej, których zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć we wrześniu 2018 r.- wyjaśnia  Mariusz  Marciniak, prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.

Trwa również   przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ulicy Grodzkiej, Wojska Polskiego, Papieżka i Weselnej o łącznej długości ponad 6 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, Łączna wartość zadań wynosi około 2,2 mln zł netto. Obecnie realizowane są prace w ul. Grodzkiej, których zakończenie na odcinku od ul. Willowej do Herbacianej planowane jest jeszcze w tym roku. Zakończenie realizacji całego zadania ma się zakończyć do października 2018 r.,

We wrześniu spółka podpisała umowę na wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej o długości około 0,9 km zlokalizowanej  pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakres robót obejmuje w szczególności demontaż istniejącego rurociągu, montaż nowego rurociągu stalowego, oraz wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie i dezynfekcję rurociągu a także badanie jakości wody.

- Modernizacja jest uzasadniona przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny magistrali, która jest obecnie wyłączona z eksploatacji.- dodaje Mariusz Marciniak.

-  Istniejący rurociąg stalowy uległ korozji praktycznie na całej długości. Zły stan techniczny przewodu powodował liczne i trudne do usunięcia awarie.

Wymiana rurociągu na nowy zapewni przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w styczniu 2019 r.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta