Opróżniamy zbiorniki bezodpływowe

Opróżniamy zbiorniki bezodpływowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku proponuje usługę wywozu nieczystości płynnych.


Jest ona wykonywana dla klientów na terenie Włocławka z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego Mercedes Actross – MORO. Usługa dotyczy wyłącznie właścicieli posesji, w których pojemność zbiornika bezodpływowego wynosi od 7 m3 do 10 m3. Podstawą do realizacji usługi przez Spółkę będzie złożenie wniosku do MPWiK Sp. z o.o. i zawarcie umowy. Cena za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego wynosi 27 zł netto za metr sześcienny. Niezbędne formularze do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej tutaj