AKTUALNOŚCI

Bądźmy czujni i ostrożni

Bądźmy czujni i ostrożni

 W związku z przypadkiem kradzieży w jednym z mieszkań w bloku na terenie Włocławka metodą na „pracowników Wodociągów” informujemy, że  pracownicy naszej spółki nie przeprowadzają żadnych napraw bez uprzedzenia lokatorów, nie wykonują napraw instalacji wewnętrznych  w budynkach ( za ich stan odpowiadają właściciele i administratorzy obiektów).

 

czytaj więcej

Zintegrowany System Zarządzania-certyfikaty. Polityka środowiskowa i jakościowa

Certyfikaty są gwarantem wysokiej jakości naszych usług.

czytaj więcej

Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane

Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”, które podlega realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

My też wsparliśmy akcję

My też wsparliśmy akcję

Podjęliśmy wyzwanie w #gaszynchalennge tym razem pompowaliśmy nie tylko wodę...

czytaj więcej

Spółka kupiła kolejny samochód specjalistyczny

Spółka kupiła kolejny samochód specjalistyczny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku

Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny i systematyczny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.

 

 

 

 

czytaj więcej

Spółka otwarta

Spółka otwarta

Od poniedziałku, 1 czerwca br. nasza spółka będzie otwarta dla Klientów.

czytaj więcej

Warto wypełnić ankietę

Warto wypełnić ankietę

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości obsługi w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.

czytaj więcej

Będzie kolejna inwestycja. Umowa podpisana

Będzie kolejna inwestycja. Umowa podpisana

Rusza kolejna inwestycja dotycząca sieci wodociągowej pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta.

czytaj więcej

Wodociągi wznawiają inwestycje

Wodociągi wznawiają inwestycje

W tym tygodniu MPWiK Sp. z o.o. wznawia roboty w zakresie modernizacji magistral wodociągowych na terenie miasta.

czytaj więcej

Korzystaj z naszych e-usług

Korzystaj z naszych e-usług

Zachęcamy naszych klientów do korzystania z internetowego Biura Obsługi Klienta i z e- faktury. Szczegóły tutaj https://ibok.mpwik.wloclawek.pl/

czytaj więcej

Nasze laboratorium wstrzymuje pobór próbek od kontrahentów

Nasze laboratorium wstrzymuje pobór próbek od kontrahentów

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną ograniczamy działalność komercyjną naszego laboratorium.

czytaj więcej

Szanowni Klienci, drodzy Mieszkańcy Włocławka

W związku w sytuacją epidemiologiczną, informujemy: MPWiK wstrzymuje wszystkie planowane prace modernizacyjne sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody.

czytaj więcej

Apelujemy do naszych klientów

Apelujemy do naszych klientów

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju apelujemy do naszych klientów o kontakt za pośrednictwem telefonu i poczty mailowej.

czytaj więcej

Umowa podpisana

Umowa podpisana

Rusza kolejna ważna inwestycja w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnej.

czytaj więcej

Jest nowy regulamin

Jest nowy regulamin

Informujemy, że wszedł w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.

czytaj więcej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

czytaj więcej

Akcja Zima

Akcja Zima

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

Monitorujemy jakość wody

Monitorujemy jakość wody

Nasze certyfikowane laboratorium na bieżąco monitoruje jakość wody pitnej we Włocławku.

czytaj więcej

Woda pitna we Włocławku bezpieczna

Woda pitna we Włocławku bezpieczna

Zapewniamy mieszkańców naszego miasta, że awaria w Warszawie nie zagraża naszej wodzie pitnej.

czytaj więcej
Internetowe Bioru Obsługi Klienta