AKTUALNOŚCI

MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

czytaj więcej

Z szacunku do wody! Światowy Dzień Wody z MPWiK

kran, woda, dłoń

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To święto ustanowione 30 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą obchodów jest podniesienie świadomości jak ogromną rolę odgrywa woda oraz jak poważne zagrożenia niesie za sobą jej brak. W tym wyjątkowym dniu MPWiK Sp. z o.o. przypomina o zaletach włocławskiej kranówki!

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala

Włocławskie wodociągi w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, modernizowały system wodociągowy, w tym magistrale z przyłączami oraz monitoring sieci.

czytaj więcej

MPWiK modernizuje system w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć kanalizacyjna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.

czytaj więcej

MPWiK zakończył kolejne inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020

ogo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa

Zwiększenie poziomu bezawaryjności, ograniczenie strat wody na sieci oraz poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej, to korzyści wynikające z realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

 

czytaj więcej

Włocławska infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza

Renowacja, auto, system sanitarny, Kapitulna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” modernizuje i rozbudowuje sieci kanalizacji sanitarnej. Realizowany Projekt obejmuje, również modernizację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji kanałów sanitarnych. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi około 82,3 mln zł.

 

czytaj więcej

MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa

Poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych, zwiększenie poziomu bezawaryjności, a przede wszystkim osiągnięcie europejskich standardów systemu wodno-kanalizacyjnego to cele Projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

MPWiK modernizuje system kanalizacyjny w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020

Prace, renowacja sieci, kanalizacja, logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

czytaj więcej

Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 82,3 mln zł.

 

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł. 

 

czytaj więcej

Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki?

kran, przyłącz się do sieci

Podłączenie nieruchomość do sieci wod-kan, to najwygodniejszy sposób na odprowadzanie ścieków i korzystanie z bezpiecznego źródła wody, dzięki temu, nie tylko chronimy środowisko, ale też zmniejszamy koszty odprowadzania nieczystości, podnosimy walory ekologiczne terenu oraz podwyższamy wartość rynkową swojej nieruchomości.

czytaj więcej

Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł (w tym wartość netto w kwocie około 67,3 mln zł). 

 

czytaj więcej

Temperatury coraz niższe – rusza „Akcja zima”

pixabay.com, kran, szron, śnieg

Komunikat dla właścicieli, administratorów nieruchomości, przedsiębiorstw i instytucji na terenie Włocławka

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł.

 

czytaj więcej

W ramach POIiŚ 2014-2020 MPWiK odnawia i rozbudowuje sieć kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 MPWiK SP. z o.o. realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap. 

czytaj więcej

Inwestycje MPWiK w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł (w tym wartość netto około 68,1 mln zł), z udziałem współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł.

 

czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu drogowym: 20-30 sierpnia 2021r.

mapa, Włocławek, objazdy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że w związku z planowanym remontem sieci wodociągowej w dniach od 20 do 30 sierpnia 2021r. skrzyżowanie ulicy Ogniowej z ulicą Łęgską zostanie wyłączone z ruchu. W rejonie wyżej wymienionego skrzyżowania zostaną wyznaczone objazdy. Przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji robót i prosimy o wyrozumiałość.

 

W ramach POIiŚ 2014-2020 modernizujemy infrastrukturę kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwociedo 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 83,3 mln zł (w tym kwota netto około 68,1 mln zł).

 

czytaj więcej

MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt  pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

 

czytaj więcej
Internetowe Bioru Obsługi Klienta