AKTUALNOŚCI

Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł (w tym wartość netto w kwocie około 67,3 mln zł). 

 

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł.

 

czytaj więcej

W ramach POIiŚ 2014-2020 MPWiK odnawia i rozbudowuje sieć kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 MPWiK SP. z o.o. realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap. 

czytaj więcej

Inwestycje MPWiK w infrastrukturę wodociągową w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi 83,3 mln zł (w tym wartość netto około 68,1 mln zł), z udziałem współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł.

 

czytaj więcej

W ramach POIiŚ 2014-2020 modernizujemy infrastrukturę kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwociedo 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 83,3 mln zł (w tym kwota netto około 68,1 mln zł).

 

czytaj więcej

MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt  pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

 

czytaj więcej

Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap. 

 

czytaj więcej

Umowa na renowacje sieci kanalizacyjnej podpisana

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

29 czerwca Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

czytaj więcej

MPWiK w ramach POIiŚ inwestuje w infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. modernizuje infrastrukturę wodociągową na terenie Włocławka. Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowany jest projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. 

czytaj więcej

Infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza. MPWiK rozbudowuje sieć

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap. 

czytaj więcej

W ramach Projektu POIiŚ Spółka MPWiK modernizuje wodociągi

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje III etap projektu unijnego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek”.

czytaj więcej

MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną i rozbudowuje sieć

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.

czytaj więcej

Nowy iBOK z wersją mobilną już dostępny!

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z powodu aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego niestety nie możemy gościć Państwa na naszym ujęciu wody Krzywe Błota, jednak z okazji tego wyjątkowego dnia przypominamy o walorach naszej włocławskiej kranówki. Jest klarowna, nie posiada zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich, związków toksycznych. Jest dobrze zmineralizowana i co najważniejsze nie jest chlorowana! 

W ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.

czytaj więcej

MPWiK kupuje kolejny samochód specjalistyczny

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

21 stycznia 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podpisało umowę na wykonanie zadania pn. Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

czytaj więcej

Dział Laboratoryjny MPWiK wznawia działalność komercyjną

MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości  75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

czytaj więcej

Umowa na modernizację magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego podpisana

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podpisało umowę na wykonanie zadania „Modernizacja  magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ulicy Wyszyńskiego” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 

czytaj więcej

MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

czytaj więcej
Internetowe Bioru Obsługi Klienta