AKTUALNOŚCI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

czytaj więcej

Akcja Zima

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

czytaj więcej

Monitorujemy jakość wody

Nasze certyfikowane laboratorium na bieżąco monitoruje jakość wody pitnej we Włocławku.

czytaj więcej

Woda pitna we Włocławku bezpieczna

Zapewniamy mieszkańców naszego miasta, że awaria w Warszawie nie zagraża naszej wodzie pitnej.

czytaj więcej

Toaleta to nie śmietnik! Twój mini poradnik

Wspólnie z  PGK Saniko realizujemy akcję informacyjną pod hasłem "Toaleta to nie śmietnik! Twój mini poradnik".

czytaj więcej

Wodociągi wybudują sieci na Lisku

Już niebawem ruszy budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku.

czytaj więcej

Magistrale jak nowe

 Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną inwestycję. Modernizowane będą magistrale wodociągowe znajdujące się w ul. POW, Dziewińskiej i w Placu Wolności.

czytaj więcej

Nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Przypominamy, że od 28 czerwca br. obowiązują nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Włocławka.

czytaj więcej

STOP chusteczkom w toalecie!!!

Na pewno nie raz korzystacie z nawilżonych chusteczek z wiskozy. Niestety w ostatnim czasie takie chusteczki w dużej ilości trafiają do naszej kanalizacji, a tym samym do przepompowni ścieków i do oczyszczalni. Powodują duże problemy w całym procesie oczyszczania, zapychają i blokują nasze urządzenia, co może doprowadzić do ich uszkodzenia.

 

czytaj więcej

Obchody Światowego Dnia Wody

W dniach 21 i 22 marca br. na największym ujęciu wody Krzywe Błota najmłodsi włocławianie mieli okazję zapoznać się z procesem pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej. Na uczestników wycieczek czekały atrakcje i upominki. Impreza odbyła się pod hasłem "Życzę zdrówka. Włocławska kranówka" pod honorowym patronatem prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego.

czytaj więcej

Opróżniamy zbiorniki bezodpływowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku proponuje usługę wywozu nieczystości płynnych.

czytaj więcej

Będzie kolejny samochód specjalistyczny

Nasza spółka podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

czytaj więcej

Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi

Rozpoczyna sie realizacja zadania  „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa" w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

czytaj więcej

Zmiana szaty graficznej faktur MPWiK

Od dnia 28 listopada 2018 r. nastąpiła zmiana sposobu wydruku faktur

czytaj więcej

Umowa podpisana

 W dniu 11.09.2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

Toaleta to nie śmietnik!

MPWiK Sp. z o.o. przypomina, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

 

czytaj więcej

Nowe taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.
 Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 28 czerwca br. Szczegóły znajdują się w panelu: taryfy i uslugi

Wymieniamy sieć wodociągową

W związku z realizacją przez MPWiK Sp. z o.o. projektu pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna), informujemy, że od 4 czerwca br. zmieni się organizacja ruchu w obrębie ul. Wojska Polskiego.

czytaj więcej

Umowa podpisana

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania pod nazwą „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

 

czytaj więcej

Nasze sieci będą jak nowe

Modernizacja przepompowni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej czy renowacja kanałów sanitarnych, to tylko niektóre inwestycje realizowane obecnie przez włocławskie Wodociągi.

 

Inwestycje MPWiK Sp. z o.o. prowadzone są w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.” Projekt uzyskał ponad 39 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu z podatkiem VAT wynosi około 75,7 mln zł

czytaj więcej
Internetowe Bioru Obsługi Klienta