Szanowni Klienci, drodzy Mieszkańcy Włocławka

Na zdjęciu:

W związku w sytuacją epidemiologiczną, informujemy: MPWiK wstrzymuje wszystkie planowane prace modernizacyjne sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody.


Zadaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody mieszkańcom, a także odbiór i oczyszczanie ścieków. To zadanie nie jest w żadnej mierze zagrożone, woda jest i będzie dostarczana do mieszkańców Włocławka  w takiej ilości, jaka będzie potrzebna, a ścieki są i będą odbierane.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i w trosce o mieszkańców, wstrzymujemy wszelkie prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody. Nasi pracownicy będą jedynie usuwać awarie, jeśli do takich dojdzie.

Ograniczamy bezpośredni kontakt w siedzibie naszej spółki do minimum ( kasa czynna będzie od jutra tj. 17 marca br. w godz. od 9.00 do 12.00). Apelujemy o kontakt drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta