To będzie duża inwestycja

Na zdjęciu:

Magistrala wodociągowa znajdująca się pod włocławskim mostem zostanie przebudowana. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wybrało wykonawcę tego przedsięwzięcia.

 


Spółka podpisała umowę z firmą Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A na realizację zadania pn.„Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w styczniu 2019 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) w zakresie:

 

  •  odcinek rurociągu podwieszony pod mostem,
  •  odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,
  •  odcinek rurociągu w przyczółkach mostu, wraz z przebudową komór z wyposażeniem i węzłów wodociągowych oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy 406 mm zostanie poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym.- mówi Monika Budzeniusz, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w MPWiK Sp. z o. o. - Rura stalowa zostanie podwieszona w izolacji, co zabezpieczy rurociąg przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. Ponadto zostanie wykonana wymiana istniejącego rurociągu w przyczółkach mostu.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta