Udoskonalony iBOK dostępny na stronie MPWiK

laptop,  klawiatura, iBOK, interfejs
Na zdjęciu: laptop, klawiatura, iBOK, interfejs


W trosce o Państwa bezpieczeństwo i wygodę udoskonaliliśmy internetowe Biuro Obsługi Klienta.

 

 

Nowy, przyjazny interfejs i rozbudowany system naszego iBOK-a umożliwia użytkownikom:

• Dostęp do  aktualnych rozliczeń z możliwością ich przeglądania 

• Wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur oraz ich pobranie w formacie  PDF

• Analizowanie  zużycia wody za dowolny okres 

• Sprawdzenie terminu ważności cechy legalizacyjnej wodomierza głównego i podlicznika

Przypominamy, że z programu iBOK mogą korzystać wszyscy Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, którzy spełniają następujące warunki: 

• posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

• zaakceptowali regulamin iBOK,

• prawidłowo przeprowadzili rejestracje,

• posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne umożliwiające połączenie z internetem. 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta