Umowa na renowacje sieci kanalizacyjnej podpisana

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

29 czerwca Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 


Wykonawcą zadania została Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa. Wartość przedsięwzięcia wynosi około 6,1 mln zł netto, z planowanym zakończeniem realizacji w lipcu 2022 roku. Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami, zlokalizowanej na 35 odcinkach realizacyjnych w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 6,8 km wraz z modernizacją i wymianą wybranych studni kanalizacyjnych.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie wyżej wymienionych ulic większość prac modernizacyjnych zostanie wykonana metodą bezwykopową.  Modernizacja sieci kanalizacyjnej ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków hydraulicznych istniejącego systemu odprowadzania ścieków oraz przedłużenie żywotności rurociągów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed dalszą degradacją. Restrukturyzacja sieci zapewni bezawaryjne funkcjonowanie kanalizacji miejskiej, wyeliminuje nieszczelności oraz ograniczy ilości wód infiltracyjnych przedostających się do systemu kanalizacyjnego. 

W wyniku planowanej modernizacji poprawi się, przede wszystkim stan techniczny kanałów i studni, parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów oraz obniży koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego. Zrealizowanie zadania przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta