Umowa podpisana

Na zdjęciu:

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania pod nazwą „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

 


 

W dniu 12.02.2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę z Wykonawcą zadania „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), a jego wartość wynosi ok. 12,6 mln zł netto. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w lutym 2020 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowanie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości około 18,8 km oraz renowacji i wymianie kilkuset studni kanalizacyjnych w 57 ulicach zlokalizowanych na terenie czterech włocławskich osiedli: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację. W ramach kompleksowej realizacji zadania Wykonawca zrealizuje również wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy.

Zadanie swoim zakresem obejmuje modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicach Bukowa, Zdrojowa, Wolność, Leśna, Ostrowska, Żytnia, Pogodna, Żwirowa, Toruńska, Hoża, Promienna, Targowa, Borowska, Witosa, Kraszewskiego, Młynarska, Energetyków, Wierzbowa, Plac Kolanowszczyzna, Starodębska, PCK, Pl. Staszica, Jodłowa, Reymonta, Nowomiejska, Weselna, Ptasia, Planty I, Łanowa, Stawowa, Bagienna, Chmielna, Wodna, Hubala, Starzyńskiego, Korczaka, Olszowa, Kapitulna, Fredry, Dziewińska, Planty, Biskupia, Łazienna, Szczęśliwa, Bojańczyka, Jagiellońska, Żelazne Wody, Szpitalna, Piwna, Kręta, Kryniczna, Ceglana, Wieniecka, Zapiecek, Polna, Okrężna, Stodólna.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta