W ramach POIiŚ 2014-2020 MPWiK odnawia i rozbudowuje sieć kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 MPWiK SP. z o.o. realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap. 


Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 83,3  mln zł.

Około 75 % wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmują  rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

W latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,6 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia, Słodowaka, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa  wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 30 km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. Spółka MPWiK zmodernizowała, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa. Płocka, Bobrownicka.

W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Obecnie realizowane inwestycje:

  • modernizacja i przebudowa kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6,8 km wraz z renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych, zlokalizowanych w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Aktualnie prowadzone są prace projektowe. Ze względu na gęsto zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie ww. ulic większość prac modernizacyjnych zostanie wykonana metodą bezwykopową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca lipca 2022 r.,
  • dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej z planowanym zakończeniem realizacji zadania do końca 2021 r.

Korzyści dla miasta: 

  • poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, 
  • zwiększenie poziomu bezawaryjności, 
  • poprawa stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, 

Realizacja powyższych inwestycji w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym między innymi do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta