Włocławek wyposażony w zmodernizowany system kanalizacyjny

Roboty, auto, modernizacja, ul. Wyszyńskiego
Na zdjęciu: Roboty, auto, modernizacja, ul. Wyszyńskiego

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac przeprowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach środków unijnych w latach 2016-2022 zmodernizowało system kanalizacyjny we Włocławku. Na realizację przedsięwzięcia spółka uzyskała dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Ponad 70% zakresu rzeczowego projektu, stanowiły inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Objęły między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji kanałów.

Włocławskie wodociągi w ramach Projektu POIiŚ wybudowały ok. 3,6 km sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowały 37 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka. Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawiły jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system telewizyjnej inspekcji kanałów.

Realizacja inwestycji w ramach POIiŚ 2014-2020 pozwoliła osiągnąć główny cel przedsięwzięcia, mianowicie lepszą jakość systemu wodno-kanalizacyjnego oraz wyposażenie miejskiej  infrastruktury w zmodernizowany system kanalizacyjny.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta