Włocławska infrastruktura kanalizacyjna coraz lepsza

Renowacja, auto, system sanitarny, Kapitulna
Na zdjęciu: Renowacja, auto, system sanitarny, Kapitulna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach projektu POIiŚ pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” modernizuje i rozbudowuje sieci kanalizacji sanitarnej. Realizowany Projekt obejmuje, również modernizację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji kanałów sanitarnych. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi około 82,3 mln zł.

 


Włocławskie wodociągi wybudowały w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km nowej sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków, a także zmodernizowały 31 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic miasta. 

Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej wraz z restrukturyzacją dziewięciu przepompowni ścieków.                                                                                                      

Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. Spółka zakupiła dwa specjalistyczne samochody do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej z funkcją odzysku wody oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów. 

Obecnie realizowane inwestycje:

  • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km, które zlokalizowane są w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie wyżej wymienionych ulic, większość prac modernizacyjnych będzie prowadzona metodą bezwykopową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zapewni poprawę stanu technicznego sieci, funkcjonalności systemu zarządzania infrastrukturą, jak również korzystnie wpłynie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków, również z terenów do tej pory nieskanalizowanych. 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta