Wodociągi dostały nagrodę

Na zdjęciu:

Podczas 20-tej jubileuszowej gali edycji programu "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY", MPWiK Spółka z o.o. zostało nagrodzone certyfikatem.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce.

 


Firmy - laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.

 Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują komisje: regionalne i ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Każdą edycję programu kończy wielka gala finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników. Tegoroczna odbyła się w Warszawie 24 listopada br. Podczas gali certyfikat dla MPWiK odebrał prezes zarządu spółki Mariusz Marciniak.

- Cieszę się, że wpisujemy się w ideę programu, która jest zachętą do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.- mówi Mariusz Marciniak, prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o.

 

Włocławskie MPWiK wzięło udział w programie już po raz 17 –sty.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta