Wodociągi wybudują sieci na Lisku

Wodociągi wybudują sieci na Lisku
Na zdjęciu: Wodociągi wybudują sieci na Lisku

Już niebawem ruszy budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku.


Wykonawcą zadania został Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu. Umowę podpisano na początku lipca br. Wartość zadania wynosi około 1,1 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na lipiec 2020 r.

Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej) wraz z odcinkami w ul. Wysokiej i Rolnej oraz sieci wodociągowej w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej).

Planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwi włączenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej dotychczas niepodłączonych nieruchomości oraz nowobudowanych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Jednocześnie w wyniku realizacji zadania będzie możliwość przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej, co zapewni dostęp do czystej wody pitnej dla nowych odbiorców. Informacja zawiera zdjęcie ilustracyjne przedstawiające na pierwszym planie rury pcv, w tle koparka.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta