Wymieniamy sieć wodociągową

Na zdjęciu:

W związku z realizacją przez MPWiK Sp. z o.o. projektu pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna), informujemy, że od 4 czerwca br. zmieni się organizacja ruchu w obrębie ul. Wojska Polskiego.


Inwestycje realizuje konsorcjum w składzie:

Lider: Kenez Sp. z o.o. z Włocławka

Partner: Pan Zenon Rakoca, właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych, C. O. i Gaz  „Kenez” z Włocławka,

Partner: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET-ARMATURA” Spółka Jawna z siedzibą:w Ciele

Cała inwestycja obejmowała: ul. Papieżka (na odcinku od ul. Duninowskiej do ul. Zielnej), ul. Wojska Polskiego, ul. Weselną. Etap dotyczący ul. Wojska Polskiego

(ostatni w ramach tego zadania) zakończy się w pierwszej połowie sierpnia br.

 

Wartość zadania zgodnie z umową: 1 067 813, 22 zł netto.

 Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 Organizacja ruchu

I etap

 • wyjazd z ul. Orlej w ul. Wojska Polskiego w prawo zamknięty
 • możliwy przejazd z ul. Brzeskiej  ulicą Wojska Polskiego na całej długości
 • zakaz wjazdu z ul. Słowackiego w ul. Wojska Polskiego w prawo ( w kierunku ul. Brzeskiej)
 • możliwy przejazd z ul. Słowackiego ul. Wojska Polskiego tylko w lewo ( w kierunku ul. Kilińskiego)

II etap

 • ul. Wojska Polskiego do ul. Orlej przejezdna w obu kierunkach
 • możliwy przejazd z ul. Orlej ul. Wojska Polskiego w obu kierunkach
 • zakaz wjazdu z ul. Słowackiego w ul. Wojska Polskiego w prawo ( w kierunku Brzeskiej)
 • możliwy przejazd z ul. Biskupiej w ul. Wojska Polskiego tylko w prawo

III etap

 • ul. Wojska Polskiego do ul. Orlej przejezdna w obu kierunkach
 • zakaz wjazdu z ul. Słowackiego w ul. Wojska Polskiego w prawo (w kierunku ul. Brzeskiej)

 

IV etap

 • zamknięty pas ruchu w ul. Kilińskiego od ul. Bauera do ronda z ul. Wojska Polskiego.
 • możliwy tylko dojazd do posesji. Ruch od strony ronda z ul. Wojska Polskiego do Placu Wolności odbywa się normalnie

 

Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i przestrzeganie objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta