Zabezpiecz instalację przed niskimi temperaturami

kran, szron, zima, fotografia ilustracyjna
Na zdjęciu: kran, szron, zima, fotografia ilustracyjna

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


Przed nastaniem mrozów należy:
1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed  działaniem mrozu,
2. Zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia,
3. Gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy,
4.  Zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć dla odczytania jego stanu.

W czasie zimy należy:
1. Nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją,
2. nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
3. nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru,
4. regularnie oczyszczać rynsztoki w celu umożliwienia spływu do kanalizacji wód opadowych i topniejącego śniegu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może narazić właściciela posesji lub osoby działające w ich imieniu na poważne straty materialne, a mieszkańców na brak dopływu wody.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta