Zintegrowany System Zarządzania-certyfikaty. Polityka środowiskowa i jakościowa

Na zdjęciu:

Certyfikaty są gwarantem wysokiej jakości naszych usług.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  we Włocławku posiada certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 z zakresu pobierania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, a także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta