Badanie satysfakcji Klienta


Zachęcamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej satysfakcji naszych klientów znajdującej się w zakładce:
wypełnij ankietę

Zmiana szaty graficznej faktur MPWiK

Zmiana szaty graficznej faktur MPWiK

Od dnia 28 listopada 2018 r. następuje zmiana sposobu wydruku faktur


 

Szanowni Państwo, Odbiorcy naszych usług

Od dnia 28 listopada 2018 r. następuje zmiana sposobu wydruku faktur za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o.o. w tym za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury będą w formie czarno białego wydruku bez dotychczasowego kolorowego nadruku logo MPWiK Sp. z o.o. , niebieskich cieniowanych pól z danymi nabywcy i adresu korespondencyjnego oraz czerwonego druku przelewu.

W przypadku załączników wydruk będzie dwustronny

Faktury wysyłane będą do Państwa w białych kopertach z kolorowym logo MPWiK Sp. z o.o.

Bez zmian pozostają wszystkie Państwa dane znajdujące się na fakturze tj.

·         numer indywidualnego konta rozliczeniowego,

·         kod klienta

·         nr umowy

·         dane adresowe

·         dane nabywcy

·         nazwa punktu poboru

Powyższe zmiany wynikają z usprawnienia obsługi procesu wydruku dokumentów oraz maszynowego kopertowania. Proces zmian odbywa się w sposób, który nie wpływa na dotychczasowe terminy odczytów wodomierzy i wystawiania faktur.