Ankieta - Badanie satysfakcji Klienta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety ponieważ bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii o naszych usługach i współpracy z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Zapewniamy, że dokonana przez Państwa ocena pomoże nam podjąć konkretne działania, aby doskonalić nasze usługi i jeszcze lepiej spełniać Państwa oczekiwania.

Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle
Doskonale Źle

Administratorem danych osobowych jest MPWiK Sp z o.o. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146, Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Błaszczyński e-mail: iod@wodociagi.wloclawek.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z badaniem ankietowym. Ankieta przeprowadzana jest w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. MPWIK nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych , ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta